Weer Informatie

-0.6°C
Wind: 4km/u | min:-4°C | max:-1°C

Verkeers Informatie
A4 Den Haag richting Rotterdam 4km Tussen knp. Kethelplein en knp. Benelux. Kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. A4